Dni Adaptacyjne to projekt skierowany do wszystkich studentów I roku studiów. W ciągu tych 2 dni przekazana zostaje wszelką wiedza niezbędną do sprawnego funkcjonowania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Organizowane są szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi pracodawcami, a w godzinach popołudniowych przeprowadzana jest część rozrywką w różnych miejscach Wrocławia.