Integrator jest oficjalnym wyjazdem Samorządu Studentów tworzonym zarówno dla studentów, jak i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego celem jest integracja środowiska akademickiego podczas wspólnej zabawy, a także międzypokoleniowa wymiana doświadczeń.