,,W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania”

Tradycyjna konferencja Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, organizowana dla młodych naukowców i ich profesorów, co dwa lata. Swoista platforma, umożliwiająca spotkanie się mentora z uczniem.