@tlo-slider-biznes-1
tlo

@tlo-slider-nauka-3
@tlo-slider-studenci-2

Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju uczelni poprzez współpracę
z biznesem oraz środowiskiem naukowym i studenckim.

Firmy potrzebują ekspertów do prowadzonych przez siebie projektów.

Studenci mogą realizować swoje projekty kompetentnie i sprawnie.

Promujemy naukę organizując konferencje i seminaria

Statut Fundacji: do pobrania

Chcemy skrócić ścieżkę docierania zainteresowanych do kompetentnych fachowców, których uczelnia posiada i których promujemy.

Wspieramy opiniami i doradztwem działania studentów, dzięki temu efektywnie realizują oni przedsięwzięcia, bardziej świadomie podejmują decyzje, ucząc się z nami prawideł prowadzenia działań biznesowych.

Jesteśmy krajowym partnerem Fundacji EFQM z Brukseli, inspirującej organizacje do osiągania doskonałości w biznesie.

© 2016 Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu