O fundacji

Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju uczelni poprzez współpracę z biznesem oraz środowiskiem naukowym i studenckim.

Rozwój nauki

Organizujemy cyklicznie seminaria i konferencje naukowe mające na celu naukę i inspirowanie organizacji oraz studentów w drodze do osiągania doskonałości w biznesie.

Wsparcie dla biznesu

Wspieramy opiniami i doradztwem działania studentów, uczących się z nami prawideł prowadzenia działań biznesowych.

Wsparcie dla studentów

Wspieramy opiniami i doradztwem działania studentów, uczących się z nami prawideł prowadzenia działań biznesowych.

Pobierz pełną wersję Modelu EFQM
Struktura Fundacji