Projekty unijne

Jesteś tutaj:

Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Celem projektu jest podniesienie w ciągu 3 lat kompetencji seniorów uczestniczących projekcie. Sukcesem projektu będzie rozwiniecie przez seniorów sfery kontaktów interpersonalnych, co wyraża się łatwością w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Celem działalności UTW jest aktywizacja seniorów i włączenie ich do systemu ustawicznej edukacji oraz troska o zachowanie i powiększanie ich intelektualnej, psychicznej…