Pomoc dla Ukrainy

Jesteś tutaj:

Wsparcie dla studentów UEW na Ukrainie

Informujemy, że w porozumieniu z Władzami UEW Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uruchomiła zbiórkę pieniędzy, które zostaną przeznaczone na wsparcie studentów UEW z Ukrainy i ich rodzin.

Zachęcamy wszystkich, którzy nie są obojętni na dramatyczną sytuację naszych studentów z Ukrainy i ich rodzin, aby przeznaczyli dowolną kwotę środków finansowych na wsparcie.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przeznaczonego tylko na ten cel rachunku:

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Nr rachunku przeznaczonego tylko na wpłaty darowizny:

83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

Cel wpłaty: Darowizna na rzecz wsparcia studentów UEW pochodzących z Ukrainy i ich  rodzin

Informacje bieżące:

Na dzień dzisiejszy na konto Fundacji wpłynęło 95 wpłaty w łącznej kwocie 84 860,92 zł.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za każdą wpłatę.

Support UEW students from Ukraine

We would like to inform you that in consultation with the UEW Authorities, the Foundation for the Development of the Wrocław University of Economics and Business has launched a collection of money that will be used to support UEW students from Ukraine and their families.

We encourage all those who are not indifferent to the dramatic situation of our students from Ukraine and their families to allocate any amount of financial resources for support.

The bank account for this purpose only:

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Foundation for the Development of the Wrocław University of Economics and Business

Account number intended only for donation payments:

83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

Numer IBAN

PL83 1600 1462 1898 8543 7000 0006

Numer BIC/SWIFT

PPABPLPK

Purpose of the payment: Donation to UEW students and their families

Current information:

For today, 95 payments were made to the Foundation’s account in the total amout  of 84 860,92 PLN.

We thank all Donors for each donation.

Lista osób obdarowanych

Szanowni Państwo w dniu 21.02.2023 zebrała się komisja ds. przyznawania darowizn.

Z pośród wszystkich złożonych wniosków Komisja wybrała 20 osób. Środki finansowe zostaną przelane na konto bankowe na początku marca, po wspólnym spotkaniu Państwa z  J.M. Rektorem Andrzejem Kaletą i Prezesem firmy Infosys.

Na spotkaniu wręczone zostaną certyfikaty uprawniające do otrzymania darowizny w kwocie 4500zł. Dokładny termin spotkania podamy 28.02.2023.