Celem projektu jest podniesienie w ciągu 3 lat kompetencji seniorów uczestniczących projekcie. Sukcesem projektu będzie rozwiniecie przez seniorów sfery kontaktów interpersonalnych, co wyraża się łatwością w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi.

Celem działalności UTW jest aktywizacja seniorów i włączenie ich do systemu ustawicznej edukacji oraz troska o zachowanie i powiększanie ich intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności. Słuchacze uczestniczą w wykładach audytoryjnych z różnych dziedzin wiedzy, zdobywają umiejętności w zakresie obsługi komputera i znajomości języków obcych (do wyboru: angielski, niemiecki i rosyjski ) oraz uczestniczą w zajęciach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów (do wyboru: basen, gimnastyka w wodzie, gimnastyka korekcyjna kręgosłupa, gimnastyka przy muzyce, siłownia i spacer z kijkami). Ponadto kształtują swoje umiejętności w ramach treningu pamięci i warsztatów artystycznych. Integrują się i rozwijają swoje zainteresowania w 17 sekcjach zainteresowań takich jak: 

 • CHÓR „APASJONATA”,
 • SEKCJA HAIKU,
 • SEKCJA KULTURY I SZTUKI,
 • SEKCJA MEDYCZNA,
 • SEKCJA MIŁOŚNIKÓW POEZJI,
 • SEKCJA MODY I URODY,
 •  SEKCJA ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNA,
 • SEKCJA PRZYRODNICZO – OGRODNICZA,
 • SEKCJA SPORTOWA, SEKCJA TURYSTYCZNA,
 • SEKCJA WOLONTARIATU,
 • SEKCJA WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI ZEWNĘTRZNYMI I FINANSÓW,
 • SEKCJA WYSTAWIENNICZA,
 • SEKCJA ŻYWEGO SŁOWA,
 • SEKCJA KSIĄŻKI „CZYTACZE”,
 • SEKCJA FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ i  SEKCJA SZTUKI UŻYTECZNEJ.

 

Więcej informacji na stronie:

Trzecia Misja UTW – Centrum Zarządzania Projektami (ue.wroc.pl)