Doskonalenie organizacji

Przy pomocy Modelu EFQM

Etapy doskonalenia w Modelu EFQM

Doskonalenie organizacji przy pomocy Modelu EFQM przebiega w trzech etapach:

  • Samoocena organizacji przy pomocy Modelu EFQM;
  • Planowanie inicjatyw strategicznych (obejmujących grupy projektów) i projektów doskonalących oraz ustalenie priorytetów;
  • Wdrażanie inicjatyw strategicznych i projektów doskonalących zatwierdzonych przez kierownictwo organizacji do realizacji.

Wszystkie etapy doskonalenia realizowane są przez zespół menedżerów i pracowników (często nazywany zespołem EFQM) który ukończył odpowiednie szkolenie EFQM. Uczestnictwo w samoocenie jest unikalną okazją do uzyskania całościowego obrazu jak działa organizacja i jakie wyniki osiąga; rozwija umiejętności przywódcze członków zespołu i silnie ich motywuje do zaangażowania się w doskonalenie.

Cykl doskonalenia organizacji

Cykl doskonalenia trwa zwykle około roku i jest powtarzany w kolejnych latach tworząc drogę organizacji do doskonałości.

Przeprowadzona na zakończenie cyklu powtórna samoocena pokazuje w obiektywny sposób osiągnięte rezultaty i wskazuje potencjalne obszary do doskonalenia w kolejnych cyklach. Na zakończenie pierwszego cyklu doskonalenia organizacja już może ubiegać się o prestiżowe Wyróżnienie EFQM.

Eksperci Fundacji

  • Doradzają kierownictwu organizacji co do strategicznych kierunków i metod doskonalenia. Celem doskonalenia jest osiągnięcie poziomu wiodących organizacji europejskich – laureatów Nagrody Doskonałości EFQM;
  • Dobierają odpowiednie narzędzia do przeprowadzenia samooceny EFQM dostosowane do charakteru, wielkości i poziomu dojrzałości organizacji;
  • Moderują warsztaty poświęcone samoocenie organizacji oraz planowaniu inicjatyw strategicznych i projektów doskonalących;
  • Pomagają w definiowaniu inicjatyw strategicznych i projektów doskonalących;
  • Wskazują dobre praktyki (link do Dobrych praktyk) wiodących organizacji europejskich, i pomagają w ich wdrożeniu prowadząc warsztaty tematyczne;
  • Monitorują przebieg wdrażania inicjatyw strategicznych i projektów doskonalących tak aby organizacja osiągnęła zaplanowane rezultaty.
Droga do doskonałości

Przewodnik dla zainteresowanych.

Program wyróżnień EFQM motywuje zarząd i managerów wraz z pracownikami do kształtowania systemu zarządzania organizacji w kierunku ciągłego doskonalenia oraz kultury doskonałości. Tworzy międzynarodowe uznanie dla profesjonalizmu i osiągniętego postępu organizacji.

Fundacja jako Partner EFQM przyznaje krajowym organizacjom 3 rodzaje wyróżnień EFQM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz się więcej dowiedzieć o Dobrych Praktykach?