Pobierz model EFQM
Model EFQM - newsletter
O modelu

Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju uczelni poprzez współpracę z biznesem oraz środowiskiem naukowym i studenckim.

Model Doskonałości EFQM

Model Doskonałości EFQM (www.efqm.pl) jest praktycznym narzędziem umożliwiającym organizacji:

 • Ocenę miejsca w jakim znajduje się na drodze do doskonałości
 • Zrozumienie kluczowych mocnych stron i możliwości doskonalenia  w odniesieniu do ustalonej wizji i misji
 • Zapewnienie jednolitego sposobu myślenia o zarządzaniu i wynikach,  co ułatwia skuteczne przekazywanie idei, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji
 • Integrację inicjatyw doskonalących, unikanie ich dublowania się i identyfikację luk
 • Zapewnienie podstawowej struktury systemu zarządzania

Korzyści ze stosowania Modelu EFQM:

 • uzyskanie  całościowego obrazu organizacji
  identyfikacja mocnych stron i obszarów do poprawy;
 • benchmarking z wiodącymi organizacjami w Europie;
 • identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami;
 • zwiększenie zaangażowania pracowników w ciągłe doskonalenie;
 • poprawa wewnętrznej komunikacji;
 • poprawa wyników biznesowych;
 • wzrost satysfakcji stron zainteresowanych.
Trzy komponenty

Celem działania Fundacji jest wspieranie rozwoju uczelni poprzez współpracę z biznesem oraz środowiskiem naukowym i studenckim.

Zasady doskonałości

Podstawowe zasady doskonałości wyznaczają fundament niezbędny dla osiągnięcia trwałej doskonałości dla każdej organizacji. Mogą być one wykorzystywane jako podstawa do opisania cech doskonałej kultury organizacyjnej Służą również jako wspólna baza pojęciowa dla najwyższego kierownictwa.

Kryteria Modelu

Kryteria Modelu doskonałości EFQM umożliwiają menedżerom zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych między tym, co ich organizacja robi a wynikami jakie osiąga. Kryteria wraz z powiązanym z nimi układem logicznym RADAR i podstawowymi zasadami doskonałości zapewniają, że wszystkie praktyki zarządzania stosowane przez organizację tworzą spójny system, który jest ciągle doskonalony i który pozwala zrealizować zamierzoną strategię organizacji.

Układ logiczny RADAR

Układ logiczny RADAR zapewnia uporządkowane podejście do analizy osiągnięć organizacji. Wspiera mechanizm oceny, punktowej stosownej w ramach Nagrody Doskonałości EFQM. Pomaga również w zarządzaniu zmianą i prowadzeniu projektów doskonalących w organizacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz się więcej dowiedzieć o Dobrych Praktykach?