Program wyróżnień EFQM

Program wyróżnień EFQM motywuje zarząd i managerów wraz z pracownikami do kształtowania systemu zarządzania organizacji w kierunku ciągłego doskonalenia oraz kultury doskonałości. Tworzy międzynarodowe uznanie dla profesjonalizmu i osiągniętego postępu organizacji.

Trzy rodzaje wyróżnień

Fundacja jako Partner EFQM przyznaje krajowym organizacjom 3 rodzaje wyróżnień EFQM:

 1. Committed to Excellence Assessment
 2. Committed to Excellence Project Validation
 3. Recognised for Excellence

Są to schematy oceny opracowywane w celu wprowadzenia organizacji na poziom doskonałości biznesowej. Przechodząc przez każdą z dwóch opcji, różniących się poziomem trudności, organizacja otrzyma cenne informacje zwrotne i rekomendacje dotyczące kolejnych etapów dążenia do doskonałości. W obu przypadkach działania należy rozpocząć od przeprowadzenia samooceny organizacji.

Wyróżnienia EFQM:

 • Mobilizują pracowników do zaangażowania w doskonalenie
 • Wzmacniają kulturę organizacyjną
 • Określają postępy organizacji na drodze doskonalenia
 • Dostarczają informacji o silnych stronach i obszarach do doskonalenia
 • Umożliwiają benchmarking z organizacjami europejskimi
 • Zwiększają konkurencyjność
 • Budują zaufanie klientów i partnerów
 • Wzmacniają międzynarodowy wizerunek
Do pobrania

Committed to Excellence Assessment

Jeśli zdecydujesz się na tę metodę, konieczne będzie przygotowanie krótkiego dokumentu opisującego organizację i przesłanie go do wstępnej oceny. Dwuosobowy zespół asesorów EFQM zrealizuje jednodniową wizytę w celu przeprowadzenia 6 wywiadów tematycznych. Na ich podstawie zostanie dokonana ocena organizacji, która będzie zawarta w raporcie opartym na dziewięciu  kryteriach Modelu Doskonałości EFQM

Committed to Excellence Project Validation

Po zakończeniu samooceny konieczne jest określenie priorytetów w kontekście doskonalenia. Następnie w ciągu od 6 do 12 miesięcy należy wdrożyć trzy projekty doskonalące, które odwołują się do wcześniej określonych priorytetów.

Recognised for Excellence

Recognised for Excellence zapewnia analizę wyników organizacji i uznanie dla jej osiągnięć na podstawie zewnętrznej, obiektywnej oceny, która tworzy ramę dla zwiększenia konkurencyjności, skuteczności i efektywności. Narzędzie to daje możliwość zrozumienia, jak obecne praktyki zarządzania przekładają się na rezultaty oraz możliwości uczenia się i doskonalenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz się więcej dowiedzieć o Dobrych Praktykach?