Współorganizacja konferencji „Letnia Szkoła Zarządzania 2016” w terminie 8-10. 06. 2016r w Kudowie – Zdroju

Konferencja organizowana była pod hasłem: „W świecie paradoksów i paradygmatów zarządzania”. Wzorem poprzednich Konferencji, celem jej było zapewnienie możliwości spotkań, dyskusji i wymiany poglądów w gronie wybitnych postaci zarówno nauk o zarządzaniu jak i menedżerów przedsiębiorstw. Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: Procesy i projekty, strategię, kulturę, ludzi oraz wartości, przedsiębiorczość, zmiany i innowacje, modele, systemy i sieci, a także wartość firmy  i społeczną odpowiedzialność biznesu. Przedstawiciele zarządu fundacji znajdowali się w składzie komitetu organizacyjnego całego wydarzenia i zajmowali się między innymi obsługą administracyjną, prawną i finansową konferencji.

Wydanie publikacji „Najlepsi z najlepszych 2015” – wręczono Władzom Uczelni i Laureatom

Fundacja zajmowała się obsługą administracyjną, prawną i finansową wydarzenia.

Współorganizacja kolejnej edycji Rankingu WIGGOR-u „Najlepsi z Najlepszych”

Ranking – Najlepsi z Najlepszych to coroczny konkurs, który ma na celu docenić trud studentów włożony w dobre wyniki w nauce. Projekt organizowany jest na początku każdego roku akademickiego, a jednak jego idea pozostaje niezmienna.

Co roku wyłaniana oraz nagradzana zostaje grupa najlepszych studentów z wszystkich lat i wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz oddziału w Jeleniej Górze. Projekt tworzy Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR – grupa studentów, której misją jest kreowanie najlepszych studentów i promowanie ich najlepszym firmom oraz instytucjom

Nawiązanie współpracy z EFQM

Fundacja promująca doskonałość biznesową z siedzibą w Brukseli – wizyta na EFQM Forum

Fundacja EFQM pomaga organizacjom w doskonaleniu z wykorzystaniem Modelu Doskonałości EFQM, kompleksowego narzędzia zarządzania, stosowanego przez ponad 30 000 organizacji w Europie. W ciągu ostatnich dwudziestu lat rozwinięto Model wykorzystując doświadczenia i wiedzę tych organizacji w celu zapewnienia, że odzwierciedla on rzeczywistość. Aby pomóc we wdrażaniu Modelu Fundacja zapewnia szkolenia, narzędzia oceny oraz możliwość aplikowania o nagrody i wyróżnienia. Jej prawdziwy talent polega na gromadzeniu dobrych praktyk i integrowaniu ich w ramach oferowanego portfela produktów EFQM. Fundacja EFQM jest organizacja członkowska nienastawiona na zysk, dzieli się tym, co działa poprzez studia przypadków, seminaria on-line, grupy robocze, konferencje i tematyczne spotkania. Tworzy sieć organizacji światowej klasy oraz ich liderów, którzy podzielają pasję dla organizacyjnej doskonałości.

Model EFQM jest uniwersalnym modelem pomagającym udoskonalić organizacje. Cel pracy w EFQM jest bardzo prosty – szerzenie entuzjazmu członków fundacji, ich motywacji oraz wyników, które osiągają.

Podpisanie umowy partnerskiej – uzyskanie statusu Partnera Krajowego EFQM

  Organizacja wyjazdu pracowników naukowych UE i studentów na wizytę

       „Good Practice Visit” w zakładzie BOSCH Blaichach,

 

Dzięki wsparciu administracyjnemu i finansowemu pracownicy naukowi  i studenci Uniwersytetu Ekonomicznego mogli przyjrzeć się  standardom i metodom stosowanym w zakładzie BOSCH Blaichach. Dzięki temu poszerzyli swoją wiedzę w kwestii praktycznej.

 

Projekt doradczy EFQM dla MPWiK S.A. we Wrocławiu

Wrocławskie wodociągi, uruchomiono w 1871 r. Pod obecną nazwą MPWiK działa od 1952 r. W roku 2011 r. dotychczasowa spółka z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną gminy Wrocław. Przedsiębiorstwo zajmuje się ujmowaniem, uzdatnianiem, dystrybucją wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków przemysłowych, sanitarnych i deszczowych. Podstawowym zadaniem MPWiK jest zapewnienie ciągłości  dostaw wysokiej jakości wody oraz niezawodności usługi odbioru ścieków.

Współorganizacja konferencji „Zmiana warunkiem Sukcesu 2016”

 

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odpowiedzialna była za organizację oraz obsługę finansową i administracyjną wydarzenia. Konferencja umożliwiła spotkanie, dyskusję oraz wymianę poglądów w gronie wybitnych postaci zarówno nauk o zarządzaniu jak i menedżerów przedsiębiorstw. Dzięki temu zebrani mogli wymienić się zdobytą wiedzą, doświadczeniami i refleksjami w  danym temacie.