Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prowadzi projekt pt.: ,,Trzecia misja Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Wydarzenie powoli dobiega końca, ponieważ okres realizacji przypada od 1.01.2019 do 31.03.2023.

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży, cudzoziemców oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach inicjatywy uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z różnych form wsparcia (szkolenia, warsztaty, laboratoria, spotkania kulturalne i artystyczne) prowadzące do zmiany następujących kompetencji: kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy w zespole oraz informatycznych. Kierownikiem merytorycznym projektu jest Pani Prezes Fundacji dr Joanna Martusewicz, a Menedżerem Projektu: Marta Wasilewska.

Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu uzyskają potrzebne kompetencje oraz nowe umiejętności. Życzymy powodzenia na dalszej drodze kształcenia i zdobywania wiedzy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz